De ‘second body’ voor een socialere bedrijfscultuur

Het principe van een ‘second body’, vanuit de traditie van Thich Nhat Hanh, creëert een cirkel van mensen die elkaars welzijn in de gaten houden. Er is iemand op wie jij let en voor wie jij zorgt, maar er is ook iemand die oplet of het met jou goed gaat. Zou het niet mooi zijn als bedrijven ook met zo’n systeem zouden werken?

Het eerste en tweede lichaam

Het eerste lichaam -first body-, dat ben je zelf. Het tweede lichaam, de ‘second body’, is iemand op wie je let als op een onderdeel van jezelf. Iedereen heeft een second body om op te letten en iedereen is een second body van iemand. Je bent nooit elkaars second body, en juist daardoor ontstaat een cirkel van mensen die gelinkt zijn aan elkaar.

Met jouw second body voel je je verbonden en houd je voortdurend contact. Als je voelt dat jouw second body niet lekker in zijn of haar vel zit, dan wil je dat oplossen. Soms zijn een paar vriendelijke woorden en een ‘hoe gaat het’ voldoende, maar het kan ook zijn dat je second body echt met een probleem worstelt. In zo’n geval probeer je tot een oplossing te komen, door te praten over wat hem of haar dwars zit. De hulp kan ook praktisch van aard zijn. In het klooster brengen broeders bijvoorbeeld maaltijden naar de kamer van hun second body als hij of zij ziek is. Ook houden ze de gemeenschap op de hoogte hoe het gaat.

Second body op de werkvloer

Stel je voor dat het second body-principe ook in het bedrijfsleven geïntroduceerd zou worden. Dat iedereen op een vaste collega let, zonder daar iets voor terug te verlangen. En dat jij ook weer een andere collega hebt die jouw welzijn in de gaten houdt. Juist doordat je gericht allemaal op een ander let, werkt dit bijzondere systeem. Hierdoor ontstaat namelijk een cirkel van mensen, of collega’s, die onvoorwaardelijk naar elkaar omkijken. Hoe fijn zou het zijn als een collega jou twee keer in de week belt om te horen hoe het met je gaat? En dat je weet dat er altijd iemand is bij wie jij veilig terecht kunt met een probleem. Iemand die zich niet afwendt als je even in een lastige situatie zit.

Het invoeren van de second body zou ervoor kunnen zorgen dat er een sterke gemeenschap ontstaat binnen een bedrijf. Het wordt vanzelfsprekend dat je omkijkt naar een ander, in plaats van dat de focus vooral ligt op wat jezelf bezighoudt. Ondertussen is het een prettig idee dat weer een andere collega naar jou omkijkt, zonder dat je hier om hoeft te vragen. 

De cirkel is rond

Misschien zijn er op jouw werk al mentorprogramma’s of werkteams waarin ruimte is om lastige dingen te bespreken. De stap naar het invoeren van een second body is dan eigenlijk kleiner dan je denkt. Het zou al op kleine schaal kunnen, bijvoorbeeld in teamverband. Alle teamleden worden dan aan een ander teamlid gekoppeld. Dus collega A let op collega B en collega B let weer op collega C, et cetera. De laatste in het rijtje let op collega A en daarmee heb je een veilige cirkel van omzien naar elkaar gecreëerd.

Werkt het in teamverband, dan werkt het vast ook op een hele afdeling of zelfs in het complete bedrijf, met alle collega’s. Zeker bij banen waarin je elkaar weinig ziet, kan het systeem goed werken. Door goed om te gaan met jouw second body, help je niet alleen een ander, maar uiteindelijk het hele bedrijf. Mooi toch?

Vind je het leuk als wij eens met je mee komen denken over dit principe? Of werken jullie al met een systeem dat hier op lijkt? Wij horen het graag! Laat het weten aan Mirjam (mirjam@inzicht360.nl) en mooie voorbeelden uit de praktijk zullen we dan weer delen met anderen.