Wat is Mindfulness

Wat het mensen leert

Mindfulness bestaat uit een aantal elementen:

  • Beoefenaars accepteren negatieve en positieve (levens)ervaringen (zonder oordeel)
  • Beoefenaars herkennen eigen reactie- en gedragspatronen
  • Beoefenaars leven en functioneren bewuster en aandachtiger
  • Beoefenaars weten de focus te bewaren
  • Beoefenaars mediteren en doen ademhalingsoefeningen om rust te hervinden

Oorsprong

Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme. 2500 jaar geleden pasten aanhangers van verschillende Boeddhistische stromingen Mindfulness al toe. De focus ligt tot op de dag van vandaag in het hier en nu en minder in het verleden of de toekomst. Aan het verleden kunnen we niets veranderen en de toekomst is onvoorspelbaar. 

Pas in 1979 haalde de Amerikaanse bioloog en hoogleraar Jon Kabat-Zinn Mindfulness uit de Boeddhistische context. Hij organiseerde onder de noemer ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR) sessies waarbij Mindfulness bijdroeg aan het verminderen van stress. In 2001 vond in het Westen de grote doorbraak van Mindfulness plaats. Professoren en hoogleraren als Mark Williams, John Teasdale en Zindel Segal gebruikten elementen uit MBSR om Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) toe te passen: therapie ter preventie van depressie.

Het duurde niet lang voordat psychologen, psychiaters, onderzoekers en coaches ontdekten dat Mindfulness op iedereen toegepast kon worden. Wetenschappers concludeerden dat Mindfulness de kwaliteit van het leven verbetert (Chiesa & Seretti 2009).

Waarom Mindfulness voor Professionals

Aan de hand van Mindfulness kunnen ook professionals beter leren omgaan met stress. Ze leren orde en rust te behouden en op een ontspannen manier hun werkzaamheden uit te voeren. Op de werkvloer kan Mindfulness zodoende een hoop spanningen weghalen en prestaties verbeteren.

Dat blijkt geen overbodige luxe. Momenteel is ongeveer een kwart van het verzuim te wijten aan stress. Bijvoorbeeld door reorganisaties, te hoge werkdruk of door het gevoel niet betrokken te worden. Aan de hand van Minfulness leren professionals dergelijke stressfactoren onder ogen te zien en de bijbehorende belemmeringen te doorbreken. Voor meer vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer.